dilluns, 19 de desembre de 2016

Micro-naus interestelars a l'hangar (imatge cedida a Fotciencia)

Imatge obtinguda mitjançant un microscopi electrònic d'escombrat. Es pot apreciar vuit nanofils de silici suspesos (silicon nanowires) entre set plataformes d'ancoratge i dos elèctrodes per a la seva excitació elèctrica. Els nanofils suspesos son estructures molt prometedores en els camps de la nanoelectrònica i nanomecànica, on s'investiga emprar-los com a transistors electrònics (ordinadors, telèfons intel·ligents, components electrònics específics,...) i com a sensors/actuadors de dimensions sub-micromètriques (nano-robors, sensors de massa,...) 

Els nanofils de la imatge mesuren 4 micròmetres de llarg, 0,1 micròmetre d'ample i 0,04 micròmetre d'espessor. Cada plataforma d'ancoratge presenta quatre estructures de compensació per evitar el sobregravat durant la fabricació, donant peu a la seva similitud amb naus espacials.Micro-expansió de l'agricultura per l'antic Egipte (imatge cedida a Fotciencia)

Imatge obtinguda mitjançant un microscopi electrònic d'escombrat. 


 La imatge mostra una punta micromecanitzada de silici (pel seu ús en microscopia de forces atòmiques, AFM) juntament amb una partícula de 10 micròmetres de diàmetre i una tela de pols. La microscòpia de forces atòmiques és una eina de gran importància i molt utilitzada en investigació per realitzar mapes topogràfics i interactuar amb la materia a escala nanomètrica. 

La informació es produeix de la interacció i detecció de forces moleculars i atòmiques que actuen entre la punta i la mostra. La imatge ens transporta a l'expansió de l'agricultura durant l'antic Egipte. La partícula representaria el sol, la tela de pols l'aigua del Nil, la punta d'AFM s'assembla a una piràmide i la textura de la micropalanca de suport representaria una plantació.