dijous, 17 de novembre de 2011

Los Angeles de Jordi

Una Sala Blanca en Microelectrònica és un espai d’ambient controlat on s’ha reduït la contaminació de partícules i on es fixa unes condicions de temperatura, humitat i sobrepressió amb l’exterior.


La Sala Blanca del IMB-CNM està dividida per àrees:
-Àrea Implantació - Metal·lització
-Àrea de Processos Tèrmics i CVD
-Àrea de Microsistemes i Gravats Humits
-Àrea de Gravats Secs
-Àrea de Fotolitografia
-Àrea de Nanolitografia

Les condicions ambientals dins de l'Àrea de Nanolitografia són d'impulsió d'aire per flux laminar de classe 100 (menys de 100 partícules de diàmetre 0,5micròmetres per peu cúbic). Tª 21ºC i humitat 40%. Això cada dia de l'any a cada hora.


Per poder entrar a la Sala Blanca de l'IMB-CNM t'has de vestir de la següent forma:

Si et trobes en perill posat en contacte amb nosaltres! Els Àngels d'en Jordi et salvaran ;)

3 comentaris: